Đào tạo & Huấn luyện

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

2021

 • Talk: Xây dựng Thương hiệu cho Doanh nghiệp Xã hội - Diễn đàn thường niên của Seed Planter

 • Talk: Dating with PR in the right way tại Khoa Quốc Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Talk: Chuyên nghiệp hoá truyền thông giáo dục tại Hà Nội

2020

 • Đào tạo: Chụp và sử dụng hình ảnh học sinh đúng cách, Ami Academy

 • ​Đào tạo: PR Thinking cho quản lý, Khoá PTC0601

 • Đào tạo: PR Writing, Khoá PEW0601

 • ​Đào tạo: PR Thinking for Managers, Hệ thống Mầm non Lá Phong Xanh

2019

 • Lớp PR Writing tại địa điểm ĐH GTVT, Hà Nội

 • Talk Giao tiếp với PHHS tại Thăng Long Academy và Genesis Preschool

2018

 • Đào tạo Internal PR Thinking & Skills cho ngành dọc truyền thông nội bộ, FPT Software Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh

2017

 • Trại huấn luyện Content in Marcomms đầu tiên tại Hà Nội

 • ​Lớp PR Writing, Markus School

2016

 • Đào tạo PR Thinking tại Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúng, ĐH Bách Khoa Hà Nội

 • Talkshow Tối ưu nguồn lực cho PR nội bộ

 • ​Talkshow Dẫn dắt công chúng bằng ngôn ngữ thị giác​​