• Bach Duong

Explaining & Modeling Content - Nội dung giải nghĩa và mô hình hoá

Mỗi một lần lập kế hoạch truyền thông, là được chơi một trò chơi ma trận. Mình thường nhấn mạnh câu này trong mọi cuộc tiếp xúc, đào tạo. Trong ma trận này, Explaining & Modeling Content - các nội dung được giải nghĩa và mô hình hoá là loại hình nội dung mà mình thường xuyên sử dụng nhất. Nó cũng thường chính là các Key Hook mình dùng để các chiến dịch đạt được mục tiêu giúp công chúng “Biết" và “Hiểu".


Trong cuộc sống có hằng hà sa tình huống cần sự giải thích. Explaining Content giải quyết cho các câu hỏi Tại sao và Như thế nào?

  • Một sản phẩm công nghệ mới ra đời vận hành như thế nào? Chẳng hạn con robot mà một nhà máy sản xuất thuỷ sản mới nhập về, nó sẽ hoạt động như thế nào? thay thế con người ra sao? tại sao nó làm được như thế? nó đem đến những gì?

  • Một giải pháp công nghệ tích hợp nhiều bên vận hành như thế nào?

  • Tại sao Đội tuyển Quốc gia dưới thời ông Park Hang Seo lại nhận được tình yêu to lớn của cả dân tộc?

  • Tại sao khách hàng nên dùng ứng dụng ví điện tử?

  • Tại sao nên ăn loại quả này

  • Tại sao vay mua nhà?

Thực ra Explaining & Modeling Content là một thuật ngữ trong ngành Giáo dục. Giáo viên có thể đơn giản là đề cập trực tiếp và giải thích thẳng vào các vấn đề học sinh cần hiểu, nhưng họ cũng có thể mô hình hoá và sử dụng việc miêu tả, khái quát hoá hoặc những liên tưởng khác để giúp học sinh tiếp cận vấn đề tốt hơn. Nếu công chúng là những đối tượng cần được “educate” về một vấn đề gì đó, và người chịu trách nhiệm truyền đạt ở đây là những người làm PR, thì cách áp dụng tương tự.


Về cơ bản, để sản xuất được ra các nội dung Explaining & Modeling Content đòi hỏi người viết cần phải đặc biệt chú ý đến logic của sản phẩm truyền thông, lựa chọn nội dung để mô hình hoá, lựa chọn các ví dụ thuyết phục để chứng minh, bố cục một khung bài chắc chắn, nhấn mạnh các ý chính, sử dụng ngôn ngữ một cách khoa học và cẩn trọng.


Các “sáo ngữ" tán tụng, các chi tiết thừa nên được loại bỏ khỏi những nội dung này.


Infographic hay Motion Graphic Clip cũng chính là một trong số các loại hình sản phẩm truyền thông Explaining & Modeling Content thường gặp.


35 views