• Bach Duong

Những khái niệm thời trang mới bạn cần biết

Updated: Jun 24, 2020

Thời trang đạo đức, thời trang chậm, thời trang bền vững, thời trang thương mại công bằng đều thuộc quan điểm phản đối ngành thời trang nhanh.THỜI TRANG THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG (Fair Trade Fashion) có lẽ là định nghĩa hẹp nhất. Nó tập trung cụ thể vào điều kiện làm việc của người lao động và để một chiêc quần, áo được công nhận là “Fair Trade”, nó phải có giấy chứng nhận từ hiệp hội Fair Trade của Mỹ.


THỜI TRANG BỀN VỮNG hay còn được đọi là thời trang sinh thái, tập trung nhiều hơn về ảnh hưởng của quần áo đối với môi trường: các loại chất liệu, phương thức sản xuất khác nhau sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường như thế nào. Và thời trang bền vững xây dựng hệ thống vòng tròn giảm thiểu tác động của con người lên môi trường thông qua việc tiệu thu quần áo.

THỜI TRANG ĐẠO ĐỨC là sự kết hợp của thời trang Fair Trade và thời trang bền vững. Nó quan tâm đến cả yếu tố về xã hội và môi trường của thời trang.

THỜI TRANG CHẬM trái ngược trực tiếp với thời trang nhanh, tập trung vào tạo ra đồ may mặc với chất lượng và độ bền lâu. Dù thời trang chậm không được coi là bền vững, là đạo đức hay công bằng thương mại, nhưng những thương hiệu thời trang chậm khi sáng tạo đều đặt ra những tôn chỉ như trên.

Thời trang chậm sản xuất những trang phục có chất lượng tốt và đồ bền cao, làm giảm gánh nặng với người lao động cũng như với môi trường, bởi những món đồ có chất lượng tốt hơn, sẽ dùng được lâu hơn và có nghĩa là sẽ ít bị thay thế hơn.


(Theo Everyday)

16 views