• Bach Duong

Tổng hợp Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam các năm - Tổng cục thống kê

 • Tháng 8/2019, bản in Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục thống kê thực hiện lần đầu tiên được công bố.

 • Trên thị trường còn có một phiên bản Sách trắng Doanh nghiệp khác do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện từ 2008. Đây là báo cáo thường niên của EuroCham, trong đó tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 17 tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham, cùng với kiến nghị mà Chính phủ có thể thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu.


Ảnh: Vietnamnet

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020


Bấm vào đây để tải phần 1

Bấm vào đây để tải phần 2


Nội dung:

 • Phần 1: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019

 • Phần 2: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2019 và giai đoạn 2016 - 2019

 • Phần 3: Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2019

 • Phần 4: Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp

 • Phần 5: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai ddoạn 2016 - 2019 (Toàn quốc)

Một số thông tin mới:

Tính đến ngày 31/12/2019

Tổng số doanh nghiệp: Cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018. Trong đó TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 239.623 doanh nghiệp, Hà Nội đứng thứ 2 với 155.940 doanh nghiệp.

 • Khu vực dịch vụ: Có 508.770 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 67,1% trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp của cả nước, tăng 6,9% so với cùng thời điểm năm 2018

 • Khu vực công nghiệp và xây dựng: có 239.755 doanh nghiệp, chiếm 31,6%, tăng 5,1%

 • Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 10.085 doanh nghiệp, chiếm 1,3%, giảm 6,3%.2

Số doanh nghiệp thành lập mới: Năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới. Bắc Ninh là địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 nhiều nhất nhiều nhất cả nước, tiếp đến là Bình Dương, Hà Nội,  Đồng Nai, Đà Nẵng…


Việt Nam xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018.


Sách trắng 2019

Bấm vào đây để tải


Nội dung:

 1. Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018;

 2. Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018;

 3. Các giải pháp phát triển doanh nghiệp

 4. Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Về Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam

 • Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn bởi Tổng cục Thống kê.

 • Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam là tài liệu cung cấp thông tin về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam.

 • Cơ sở dữ liệu soạn thảo Sách trắng gồm: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra hàng năm; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư); cơ sở dữ liệu thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác. 

 • Sách được công bố lần đầu vào mùa thu năm 2019. Sách trắng hàng năm sẽ được công bố thường niên vào cuối quý I, trong đó bao gồm những thông tin hiện trạng doanh nghiệp tính tới cuối năm gần nhất và kết quả kinh doanh trước đó một năm.

Phát ngôn của các Nhà Quản lý về Sách trắng

 • Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê: Sách trắng cung cấp thông tin chi tiết nhất về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Mục đích của tài liệu này giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp.

 • Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Sự ra đời của Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam là sự khẳng định của Chính phủ, các Bộ, ngành về việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn bằng những hành động cụ thể nhất.

 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sách trắng Doanh nghiệp là căn cứ để so sánh hiệu quả kinh tế, để các doanh nghiệp tự biết mình đang đứng ở đâu, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI hoạt động ra sao, đóng góp vào GDP, xuất khẩu, thu ngân sách như thế nào".


36 views

Recent Posts

See All